Vårda din lägenhet

Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg.

Håll spis och ugn ren så inte smuts och fett bränner fast.

Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv. Använd inte kniv eller hårda föremål - då kan skador uppstå.

Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.

Rengör med jämna mellanrum vattenlåsen i kök och badrum.