Fordon/parkeringar

Det är förbjudet att parkera bilar inne på gårdarna.

Enda gången biltrafik tilllåts där är om man skall lasta in/ur något och flytta bilen så snart detta är klart.
I övrigt så måste gårdarna vara fria så att uttrycksfordon kan komma fram.

Parkering/motorvärmare kan erbjudas på de flesta av våra områden. 

Släpvagnar, husvagnar och avställda fordon får inte ställas upp på våra områden om man inte i vanlig ordning hyr plats för dessa.