Matning av fåglar

Man får inte lägga ut mat till fåglar samt andra vilda djur eftersom råttor och möss gärna dras till den mat som ramlar ner från ex fågelborden.

Dessa söker sig sedan gärna till varma utrymmen såsom förråd och garage som medför olägenheter.