Välkommen till Jokkmokkshus

Kontorets öppettider: måndag - fredag 09.00 - 11.00 och 13.00 - 15.00.

Information från SAPPA angående kanaluppdateringar 2024-03-04 

 

Information om aktualisering i bostadskön

I och med det nya kösystemet måste du logga in på mina sidor minst en gång per år. Efter en inloggning står du ytterligare ett år i kön från och med inloggningsdatum. Det är alltså inte kalenderår som gäller längre. Kontakta oss om du har några frågor.

 

SMS-meddelande vid drifttörningar

Vill du ha information på sms vid avbrott av vatten och värme kan du registrera dig på Jokkmokks kommuns hemsida.  Klicka på nedanstående länk för att få mer information och registrera dig.

https://www.jokkmokk.se/kommun-samhalle/leva-och-bo/Aktuella-storningar-for-va-och-avlopp/sms-utskick-vid-driftstorningar/

 

 

 

 

Ledigt just nu

 

 

 

 Felanmälan 

 

 

 

 

 Nyheter

 Informationsbrev

 Här kan du läsa hur du skyddar dig mot brand.