Hemförsäkring

Skaffa hemförsäkring!

En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Det gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott.