Störning/klagomål

Upplever du att ordningsreglerna inte följs? Spelas det till exempel hög musik på sena kvällar och nätter eller är det mycket spring i trapphuset? I så fall kan du göra en störningsanmälan till oss. Du måste fylla i dina uppgifter så att vi på Jokkmokkshus kan kontakta dig om vi behöver ytterligare upplysningar. Störningsanmälan är anonym så vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter. För att lämna en störningsanmälan laddar du ner formuläret, klicka här för att öppna, fyller i det och mailar till följande e-postadress, jokkmokkshus@jokkmokk.se.