Betala hyran i tid

Hyran skall betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betalad senast den sista mars. Den som inte betalar i tid riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Man kan också bli uppsagd om hyrorna betalas för sent vid upprepade tillfällen. Får Du problem med att betala hyran - kontakta oss genast - så att vi tillsammans kan hjälpas åt att reda ut Din situation.

Den första månadshyran måste vara betald innan nycklarna kan kvitteras ut.

AUTOGIRO

Vill du betala dina hyror via autogiro, kontakta oss eller din bank.