Bredband

Alla AB Jokkmokkshus fastigheter i Jokkmokk är anslutna till Jokkmokks Stadsnät.

För leverantörslista, beställningar och mer information kan Ni besöka http://jokknet.se.

I Vuollerim är följande fastigheter anslutna:

Kyrkvägen 35-39

Älvvägen 7-11

Björkvägen 20