Visning av uppsagd lägenhet

 

Enligt hyreslagen är Du som hyresgäst skyldig att på för dig lämplig tidpunkt hålla lägenheten tillgänglig för visning. Vi lämnar dina kontaktuppgifter till tilltänkt ny hyresgäst.