Avflyttningsbesiktning

Förbesiktning

För att du som hyresgäst ska få chans att åtgärda eventuella anmärkningar innan Du flyttar ut ska en förbesiktning av lägenheten genomföras inom två (2) veckor från uppsägning. Tid för förbesiktning beställs direkt i samband med uppsägningen av lägenheten. Obs! om ingen förbesiktning sker inom två veckor kommer Du som hyresgäst att bli debiterad 500 kr.

Slutbesiktning utföres senast flyttningsdagen då även nycklar återlämnas. Lägenheten ska vara ordentligt städad när du flyttar ut.

Kom även ihåg att tömma förråd och garage.
 
Beställ tid för din slutbesiktning på telefon 0971-445 00.