Uppsägning

På normalt kontrakt för bostadslägenhet är uppsägningstiden 3 månader, vilket innebär att det upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre (3) månader efter uppsägningen.

Vid byte inom vårt bestånd är uppsägningstiden en (1) månad. Du måste ha bott ett (1) år i lägenheten för att börja samla nya köpoäng.
 
Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) månad under förutsättning att uppsägningen sker inom en (1) månad från det att kontraktsinnehavaren avlidit.
 
Uppsägning görs med fördel via "Mina sidor". Det går också bra att skriva på baksidan av Ditt hyreskontrakt eller på ett vanligt papper men då måste du uppge adress och kontraktsnummer.
Det går också bra att maila in uppsägningen till jokkmokkshus@jokkmokk.se om du bor långt från kontoret. Men kom då ihåg att även skicka in originaluppsägningen.