Om företaget

AB Jokkmokkshus är ett helägt kommunalt allmännyttigt bostadsföretag utan eget vinstintresse. Ändamålet med verksamheten är att bereda bostäder och lokaler av god standard till lägsta möjliga kostnad. Vi har som målsättning att ställa hyresgästens behov och önskemål i centrum och att Jokkmokkshus alltid ska vara ett försthandsalternativ vid val av bostad i kommunen.

AB Jokkmokkshus är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs i sin helhet av Jokkmokks kommun. Bolaget äger totalt 569 lägenheter och 7893 m² lokalyta fördelat på ett 30-tal lokaler. Jokkmokkshus är centrerat till Jokkmokk men vi har även lägenheter i Vuollerim. Företaget har 10 anställda som alla är beredda att göra ditt boende hos AB Jokkmokkshus så trivsamt som möjligt.

AB Jokkmokkshus tillämpar hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, vilket innebär att hyresgästerna själva kan påverka utformningen och standarden i sin lägenhet. Vi upplever oss själva som det miljömedvetna bostadsföretaget, företaget som möjliggör för sina hyresgäster att värna om miljön.

Jokkmokkshus är bostadsföretaget som kan erbjuda dig:

  • Lägenheter i olika storlekar, lägen och prisklasser
  • Hyresrätt utan insats
  • Hyran till självkostnadspris
  • Bra service av trevlig och kunnig personal
  • Insyn och inflytande över ditt boende

Vi som jobbar i förvaltningen är:
 
Administration och ledning 
 
Ann-Christin Kvickström, VD
anki.kvickstrom@jokkmokk.se
tel 0971-445 04
   
Eva Saari, Kundtjänst
jokkmokkshus@jokkmokk.se
tel 0971-445 01
 
Lena Åkerlund, ekonomi 
lena.akerlund@jokkmokk.se
tel 0971-445 03
 
Fastighetsskötsel
 
Jörgen Enlund, Arbetsledare
jorgen.enlund@jokkmokk.se

Magnus Kvickström, Fastighetsskötare
magnus.kvickstrom@jokkmokk.se

Christer Högström, Fastighetsskötare
christer.hogstrom@jokkmokk.se

Benny Marnemo, Fastighetsskötare
benny.marnemo@jokkmokk.se

Thomas Nordlund, Fastighetsskötare
thomas.nordlund@jokkmokk.se

Bengt-Åke Mattsson, Fastighetsskötare
bengtake.mattsson@jokkmokk.se 

Pontus Persson, Fastighetsskötare
pontus.persson@jokkmokk.se

Kundmottagning/Uthyrning:

Telefon: 0971-445 00

Måndag - Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00

  • Lägenheter i olika storlekar, lägen och prisklasser
  • Hyresrätt utan insats
  • Hyran till självkostnadspris
  • Bra service av trevlig och kunnig personal
  • Insyn och inflytande över ditt boende
Felanmälningar till AB Jokkmokkshus:
Vardagar mellan kl 8.00-9.00 samt 13.00-14.00
på tel 0971-445 50      
 
Akut felanmälan
Under kontorstid, 0971-445 00
Jourtelefonen: 0920-23 10 02 
Felanmälan för Kabel-TV: tel 0774-444 744