Uppsägning

På normalt kontrakt för bostadslägenhet är uppsägningstiden 3 månader, vilket innebär att det upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre (3) månader efter uppsägningen.

Vid byte inom vårt bestånd är uppsägningstiden en (1) månad. Du måste ha bott ett (1) år i lägenheten innan du kan ställa dig i byteskö.
 
Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) månad under förutsättning att uppsägningen sker inom en (1) månad från det att kontraktsinnehavaren avlidit.
 
Uppsägningen måste vara skriftlig, och det går bra att skriva på baksidan av Ditt hyreskontrakt eller också på ett vanligt papper men då måste du uppge adress och kontraktsnummer.
Det går också bra att maila in uppsägningen till jokkmokkshus@jokkmokk.se om du bor långt från kontoret. Men kom då ihåg att även skicka in originaluppsägningen.

Kundmottagning/Uthyrning:

Telefon: 0971-445 00

Måndag - Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00

  • Lägenheter i olika storlekar, lägen och prisklasser
  • Hyresrätt utan insats
  • Hyran till självkostnadspris
  • Bra service av trevlig och kunnig personal
  • Insyn och inflytande över ditt boende
Felanmälningar till AB Jokkmokkshus:
Vardagar mellan kl 8.00-9.00 samt 13.00-14.00
på tel 0971-445 50      
 
Akut felanmälan
Under kontorstid, 0971-445 00
Jourtelefonen: 0920-23 10 02 
Felanmälan för Kabel-TV: tel 0774-444 744