Lägenhetsbesiktning

I samband med uppsägningen beställer du förbesiktning av lägenheten.

Detta för att du skall hinna åtgärda eventuella anmärkningar i tid för din avflyttning. Förbesiktning skall beställas inom två veckor efter uppsägning. Utebliven förbesiktning debiteras med 500 kr.

Slutbesiktning utföres senast flyttningsdagen då även nycklar återlämnas.

Kom även ihåg att tömma förråd och garage.
 
Beställ dina besiktningar på telefon 0971-445 00.

Kundmottagning/Uthyrning:

Telefon: 0971-445 00

Måndag - Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00

  • Lägenheter i olika storlekar, lägen och prisklasser
  • Hyresrätt utan insats
  • Hyran till självkostnadspris
  • Bra service av trevlig och kunnig personal
  • Insyn och inflytande över ditt boende
Felanmälningar till AB Jokkmokkshus:
Vardagar mellan kl 8.00-9.00 samt 13.00-14.00
på tel 0971-445 50      
 
Akut felanmälan
Under kontorstid, 0971-445 00
Jourtelefonen: 0920-23 10 02 
Felanmälan för Kabel-TV: tel 0774-444 744