Vårda din lägenhet

Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg.

Håll spis och ugn ren så inte smuts och fett bränner fast.

Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. (Låt isen tina av sig själv! Använd inte kniv eller hårda föremål - då kan skador uppstå!).

Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.

Rengör med jämna mellanrum vattenlåsen i kök och badrum.

Kundmottagning/Uthyrning:

Telefon: 0971-445 00

Måndag - Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00

  • Lägenheter i olika storlekar, lägen och prisklasser
  • Hyresrätt utan insats
  • Hyran till självkostnadspris
  • Bra service av trevlig och kunnig personal
  • Insyn och inflytande över ditt boende
Felanmälningar till AB Jokkmokkshus:
Vardagar mellan kl 8.00-9.00 samt 13.00-14.00
på tel 0971-445 50      
 
Akut felanmälan
Under kontorstid, 0971-445 00
Jourtelefonen: 0920-23 10 02 
Felanmälan för Kabel-TV: tel 0774-444 744