Skadeansvar

Du som hyresgäst har rätt att få saker som tillhör lägenheten lagade.

Har hyresvärden eller dess personal varit vårdslösa så att skada uppstått, svara dessa för skadan. I vissa fall är inte hyresvärden ansvarig för skada som orsakats av dennes personal, ex om personalen har utfört privata uppdrag åt hyresgästen på dennes begäran.

Som hyresgäst får Du ersätta hyresvärden för det skador i lägenheten som Du själv eller någon som tillhör Ditt hushåll eller gäster genom vårdslöshet eller försummelse förorsakat. Du ansvarar dock inte för så kallat normalt slitage, som åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda utan extra kostnad för hyresgästen. För brandskada som Du inte själv vållat är Du dock ansvarig endast om Du brustit i den omsorg och tillsyn som Du borde iakttagit. 

Har Du själv installerat ex disk- eller tvättmaskin och detta skett på sånt sätt att läckage uppstår, svarar Du för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår.

Kundmottagning/Uthyrning:

Telefon: 0971-445 00

Måndag - Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00

  • Lägenheter i olika storlekar, lägen och prisklasser
  • Hyresrätt utan insats
  • Hyran till självkostnadspris
  • Bra service av trevlig och kunnig personal
  • Insyn och inflytande över ditt boende
Felanmälningar till AB Jokkmokkshus:
Vardagar mellan kl 8.00-9.00 samt 13.00-14.00
på tel 0971-445 50      
 
Akut felanmälan
Under kontorstid, 0971-445 00
Jourtelefonen: 0920-23 10 02 
Felanmälan för Kabel-TV: tel 0774-444 744