Betala hyran i tid

Hyran skall betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista mars. Den som inte betalar i tid riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Man kan också bli uppsagd om hyrorna betalas för sent vid upprepade tillfällen. Får Du problem med att betala hyran - kontakta oss genast - så att vi tillsammans kan hjälpas åt att reda ut Din situation! 

Den första månadshyran måste vara betald innan nycklarna kan kvitteras ut.

AUTOGIRO

Vill du betala dina hyror via autogiro, kontakta oss så skickar vi medgivandeblankett!

Kundmottagning/Uthyrning:

Telefon: 0971-445 00

Måndag - Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00

  • Lägenheter i olika storlekar, lägen och prisklasser
  • Hyresrätt utan insats
  • Hyran till självkostnadspris
  • Bra service av trevlig och kunnig personal
  • Insyn och inflytande över ditt boende
Felanmälningar till AB Jokkmokkshus:
Vardagar mellan kl 8.00-9.00 samt 13.00-14.00
på tel 0971-445 50      
 
Akut felanmälan
Under kontorstid, 0971-445 00
Jourtelefonen: 0920-23 10 02 
Felanmälan för Kabel-TV: tel 0774-444 744