Lägenhetsbesiktning

I samband med uppsägningen beställer du förbesiktning av lägenheten.

Detta för att du skall hinna åtgärda eventuella anmärkningar i tid för din avflyttning. Slutbesiktning utföres senast flyttningsdagen då även nycklar återlämnas.

Kom även ihåg att tömma förråd och garage.
 
Beställ dina besiktningar på telefon 0971-445 50.

Kundmottagning/Uthyrning:

Telefon: 0971-445 01

Måndag - Fredag 08.00-12.00

  • Lägenheter i olika storlekar, lägen och prisklasser
  • Hyresrätt utan insats
  • Hyran till självkostnadspris
  • Bra service av trevlig och kunnig personal
  • Insyn och inflytande över ditt boende
Felanmälningar till AB Jokkmokkshus:
Vardagar mellan kl 8.00-9.00 samt 13.00-14.00
på tel 0971-445 50      
 
Akut felanmälan
Under kontorstid, 0971-445 00
Jourtelefonen: 0920-23 10 02 
Felanmälan för Kabel-TV: tel 0774-444 744