Betala hyran i tid

Hyran skall betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista mars. Den som inte betalar i tid riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Man kan också bli uppsagd om hyrorna betalas för sent vid upprepade tillfällen. Får Du problem med att betala hyran - kontakta oss genast - så att vi tillsammans kan hjälpas åt att reda ut Din situation! 

AUTOGIRO

Vill du betala dina hyror via autogiro, kontakta oss så skickar vi medgivandeblankett!

Kundmottagning/Uthyrning:

Telefon: 0971-445 00

Måndag - Fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00

  • Lägenheter i olika storlekar, lägen och prisklasser
  • Hyresrätt utan insats
  • Hyran till självkostnadspris
  • Bra service av trevlig och kunnig personal
  • Insyn och inflytande över ditt boende
Felanmälningar till AB Jokkmokkshus:
Vardagar mellan kl 8.00-9.00 samt 13.00-14.00
på tel 0971-445 50      
 
Akut felanmälan
Under kontorstid, 0971-445 00
Jourtelefonen: 0920-23 10 02 
Felanmälan för Kabel-TV: tel 0774-444 744